Konglen – selve mesterstykket

kongle.png

Taklampen PH Kongle er ansett som et klassisk mesterstykke, laget av Poul Henningsen for over 40 år siden.

Lampens struktur består av 12 stålbuer. På denne strukturen plasserte Henningsen 72 kopperblader i 12 sirkulære rader, med 6 blader i hver rad. Etter som hver rad er forskjøvet i forhold til den forrige, dekker alle 72 bladene over hverandre. Dette designet gjør at man kan se mot lampen fra enhver vinkel uten å møte lyskilden, som sitter i senteret av PH Kongle. Den opprinnelige PH Kongle ble utviklet for restauranten Langelinie Pavillion i København, og der henger lampen den dag i dag.

Poul Henningsen begynte å praktisere tradisjonell funksjonalistisk arkitektur, men etter hvert endret hans profesjonelle interesse fokus seg til belysning, som han er mest berømt for. Designerens livslange samarbeid med Louis Poulsen begynte i 1925 og varte frem til hans død. Louis Poulsen har fremdeles nytte av hans begavelse. Henningsens pionerarbeid innen forholdet mellom lysstrukturer, skygger, glans og fargegjengivelse - sammenlignet med menneskets behov for lys - er fremdeles grunnlaget for belysningsteoriene som praktiseres hos Louis Poulsen i dag.

Langelinie Pavillion.jpg
ph-artichoke_lp_2017_01.jpg